Parafia Najświętszej Maryi Panny w Starczy

Kancelaria czynna:

wtorek od godziny 18.00 do 19.00

środa od godziny 8.30 do 9.30

czwartek od godziny 18.00 do 19.00

piątek od godziny 8.30 do 9.30


Chrzest:

Udzielamy w ostatnią niedzielę miesiąca oraz w I Święto Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godzinie 11.30 Rodzice zgłaszają swoje dziecko w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem świętym.

Zgłaszając dziecko należy przynieść:

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Podać dane chrzestnych ( wiek, adres zamieszkania )
 • Zaświadczenie od proboszcza jeśli chrzestni są z innej parafii.

 

Rodzice chrzestni:

 • Ukończone 16 lat.
 • Być wierzącymi i praktykującymi katolikami (bierzmowani).
 • Młodzież winna okazać świadectwo z religii.

 

Chrzestnymi nie mogą być:

 • Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego.
 • Młodzież nie mająca sakramentu bierzmowania i nie  uczęszczająca na katechezę.
 • Osoby niewierzące i niepraktykujące.

 

Do chrztu należy przygotować:

 • świecę
 • białą szatkę

 

 

Małżeństwo:

Pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni :

 • Zgłosić się do kancelarii parafialnej na 6 miesięcy przed terminem ślubu
 • Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego na trzy miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli ma to być ślub konkordatowy
 • Ukończyć kurs przedmałżeński
 • Skorzystać z indywidualnego poradnictwa rodzinnego
 • Mają obowiązek przystąpić do sakramentu pokuty (po daniu na zapowiedzi i przed ślubem)

 

Do kancelarii należy przynieść:

 • Metrykę chrztu świętego (data z ostatniego miesiąca)
 • Ostatnie świadectwo z religii
 • Dowód osobisty
 • Świadectwo bierzmowania
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny)
 • Podać dane świadków (adres zamieszkania, wiek).

 

W przeddzień ślubu młodzi i świadkowie w kancelarii podpisują księgi małżeńskie.

 

Pogrzeb:

Katolicki pogrzeb, wymagane dokumenty:

 1. Zgłaszamy zgon w kancelarii (najbliższa osoba) i ustalamy dzień i godzinę pogrzebu.
 2. Przynosimy ze sobą akt zgonu, po wyrejestrowaniu w USC.
 3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) - jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
 4. Rodzina zmarłego przystępuje do Sak. Pokuty i Komunii św. w przeddzień pogrzebu.
 5. Jeśli zmarły mieszkał w innej parafii dostarczamy zgodę proboszcza tej parafii na pogrzeb w parafii Starcza.

 

 

Sakrament Chorych

W NAGŁYCH WYPADKACH O KAŻDEJ PORZE

Sakrament chorych (Pokutę, Komunię Świętą, Namaszczenie) powinni przyjąć ludzie chorzy, starsi i udający się do szpitala. O udzielenie sakramentu chorych powinna się zatroszczyć rodzina lub sąsiedzi. Sakrament chorych udziela łaski Ducha Świętego, która pomaga człowiekowi do zbawienia, umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko lepiej znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężyć i odzyskać zdrowie, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia jego duszy.